Op 1 januari 2019 is het nieuwe artikel 13b van de Opiumwet in werking getreden. Onder de oude bepaling was de burgemeester bevoegd een woning of lokaal te sluiten (de ‘sluitingsbevoegdheid’) wanneer daarin middelen van de Lijsten I (harddrugs) en II (softdrugs) bij...