De inwerkingtreding van de Omgevingswet staat gepland op 1 januari 2021. Voor een soepele overgang naar het nieuwe stelsel zal gelijktijdig de Invoeringswet Omgevingswet (hierna: Invoeringswet Ow) in werking treden. Met de Invoeringswet Ow worden bestaande wetten...