Detailhandel

Met enige regelmaat wordt er geprocedeerd over de vestiging van nieuwe detailhandel binnen een gemeente of binnen een bepaalde regio. Maar ook een bestaande ondernemer raakt geregeld verstrikt in het woud van de provinciale en gemeentelijke regelgeving of wordt geconfronteerd met tegenstanders. Inmiddels hebben wij ruime ervaring met het adviseren over en begeleiden van deze verschillende procedures.

Een ondernemer wil ondernemen
Als ondernemer wilt u waarschijnlijk niets anders dan ondernemen en wilt u zich niet bezighouden met bestuursrechtelijke rompslomp. Gewild of ongewild, de kans is groot dat u vroeg of laat met de overheid te maken krijgt. Denk bijvoorbeeld aan het realiseren van een nieuwe vestiging. Misschien heeft u een omgevingsvergunning voor bouwen of voor het handelen in strijd met het bestemmingsplan nodig. Of als u een borrelshop wilt realiseren of meer wilt weten over mengvormen, is onafhankelijk, gedegen (juridisch) advies noodzakelijk. Onze juristen werken geregeld voor de overheid, waardoor zij precies weten hoe een gemeente of provincie werkt. Dat kan u helpen om snel en efficiënt de toestemmingen te bemachtigen die u nodig heeft.

Een zittende ondernemer doet er alles aan om zijn onderneming te beschermen. En terecht. U wilt uw klanten blijven bedienen. Nieuwe ontwikkelingen of beleid van de gemeente kunnen echter roet in het eten gooien.

Bestemmingsplan
Niet in de laatste plaats zijn dit soort nieuwe ontwikkelingen vaak in strijd met het geldende bestemmingsplan. Om de ontwikkeling dan toch mogelijk te maken moet van het bestemmingsplan worden afgeweken. Dat kan ofwel met een omgevingsvergunning voor het handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening of met een nieuwe bestemmingsplan, wijzigingsplan of uitwerkingsplan. Het bevoegd gezag moet bij zo’n ontwikkeling aantonen dat de voorgenomen activiteit niet in strijd is met een ‘goede ruimtelijke ordening’. Bij een nieuwe stedelijke ontwikkeling die voorziet in extra ruimtebeslag moet bovendien worden aangetoond of sprake is van zorgvuldig ruimtegebruik: de zogenaamde toets aan de ‘ladder voor duurzame verstedelijking’. De wetgever heeft verplicht gesteld dat zorgvuldig met de schaarse ruimte in Nederland moet worden omgegaan. Die toets is niet eenvoudig en een adviseur met ervaring op dit gebied is zonder meer aan te raden.

Wat komt vaak voor?
De economische crisis heeft zijn sporen nagelaten. Veel (kleinschalige) winkelcentra hebben nog te maken met leegstand. Dat maakt de positie zwak. En hoewel de overheid in beginsel in het kader van ruimtelijke ordening de markt aan de markt moet overlaten, kunnen ruimtelijke besluiten grote gevolgen hebben voor uw onderneming. Als een supermarkt opent binnen uw verzorgingsgebied maar op een bedrijventerrein, dan zult u dat merken. Net zoals u zult merken als elders een nieuw winkelcentrum wordt gerealiseerd of als u met uw doe-het-zelfzaak wordt geconfronteerd met een bouwmarktgigant op een gunstige locatie. Die gevolgen zijn lang niet altijd positief. Vechten voor je onderneming betekent dan soms ook dat u moet procederen. Uw expertise en ervaring is daarbij van groot belang, maar de discussie is uiteraard ook grotendeels juridisch. Advies is daarbij essentieel.

Handhaving
Bewust of onbewust worden wel eens (gemeentelijke) regels overtreden. In sommige gevallen resulteert dit erin dat de overheid handhavend optreedt en sommeert de overtreding ongedaan te maken. Maar, is er wel een overtreding? En is de last wel juist? Ook de overheid heeft het soms niet aan het juiste eind; besluiten van de overheid laten toetsen kan dat aan het licht brengen. Bovendien kan meegedacht worden over alternatieven en oplossingen. Een goed gesprek met het lokale bestuur waarbij u juridische bijstand meeneemt, kan wonderen verrichten.

Ook kunt u geconfronteerd worden met een concurrent die de regels aan zijn laars lapt. Gelijke monniken, gelijke kappen; u kunt vragen aan de overheid om op te treden. Twijfelt u of sprake is van een overtreding? Laat het ons toetsen. Onze bestuursrecht juristen sporen het gemeentebestuur daarnaast aan hun wettelijke taak op een juiste wijze uit te voeren.

Participeren vooraf of procederen achteraf?
Soms is procederen de enige oplossing. Echter, in voorkomend geval zien onze juristen dat het lokale bestuur tezamen met de ondernemers het woon-, leef,- en ondernemersklimaat binnen de gemeentegrenzen zo optimaal mogelijk wilt maken. Maar daar hebben ze dus uw hulp bij nodig. Of lijkt dat alleen maar zo? Om uw belangen ook in deze fase zo goed mogelijk te laten behartigen, is juridisch advies geen gek idee. Zoals gezegd, onze juristen kennen de gemeenten van binnen én van buiten. Zij kunnen ervoor zorgen dat uw belangen te allen tijde duidelijk naar voren komen en ervoor zorgen dat bij de daadwerkelijke verankering de afspraken voldoende worden nageleefd. Een stoel aan de tafel is zeer waardevol. Die op juiste wijze benutten is onbetaalbaar.

Overheid
Bovenstaande geldt eigenlijk onverkort voor het bestuursorgaan. Omgevingsrecht juristen met een pragmatische insteek en begrip voor de ondernemers binnen uw gebied, kunnen de doorslaggevende factor zijn bij het realiseren van nieuwe ontwikkelingen of het opstellen van beleid waar u mee uit de voeten kunt. Uiteraard zijn bij dit soort projecten andere disciplines even belangrijk, maar uiteindelijk moeten de regels vertaald worden in een document of een besluit dat juridisch sluitend is. Onze bestuursrecht juristen kunnen u daar, in aanvulling op het bestaande team, bij helpen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de pagina Externe Inhuur.

Wilt u meer informatie over onze diensten? Onze bestuursrecht juristen staan u graag te woord. Neem gerust contact op.