Catch Legal Blog

Kenniscentrum op het gebied van het bestuursrecht en het omgevingsrecht.

Bestuursprocesrecht

Wat wilt u bouwen?

Aanvragen om omgevingsvergunningen zijn buiten behandeling gesteld omdat volgens de gemeente niet alle benodigde gegevens zijn ingediend. De rechtbank Rotterdam denkt daar anders over (ECLI:NL:RBROT:2012:BX6329) Eisers hebben omgevingsvergunningen aangevraagd voor

Lees meer...
Bestuursprocesrecht

Coördinatieregeling

Indien diverse besluiten, waarop een coördinatieregeling van toepassing is, gelijktijdig bekend worden gemaakt, worden zij voor de mogelijkheid van beroep als één besluit aangemerkt. Dit houdt echter niet van rechtswege

Lees meer...
Bouwen & Ontwikkelen

Glamping op camping Callassande, Noord-Holland

De uitbreiding van camping Callassande in Groote Keeten is een feit. Eind 2012 heeft de voormalige gemeente Zijpe in één van haar laatste raadsvergaderingen het bestemmingsplan “Uitbreiding Camping Callassande” vastgesteld.

Lees meer...
Handhaving

Sloop als voorschrift bij bouwvergunning?

Het is standaardjurisprudentie dat voorschriften die niet zien op het bouwplan, niet aan een bouwvergunning kunnen worden toegevoegd. Het is daarom voor de gemeente (in beginsel) niet mogelijk een sloopvoorwaarde

Lees meer...
Catch Legal